Skróty klawiszowe Windows

Problemy z systemami operacyjnymi
Awatar użytkownika
Don Vito
Posty: 212
Rejestracja: 13 lip 2008, 17:07
Postawił piwo: 15 razy
Otrzymał  piwo: 7 razy

Skróty klawiszowe Windows

Post autor: Don Vito » 20 sty 2017, 13:51


Ogólne skróty klawiaturowe
CTRL+C (kopiowanie)
CTRL+X (wycinanie)
CTRL+V (wklejanie)
CTRL+Z (cofanie)
DELETE (usuwanie)
SHIFT+DELETE (trwałe usunięcie zaznaczonego elementu, bez umieszczania go w Koszu)
CTRL podczas przeciągania elementu (kopiowanie zaznaczonego elementu)
CTRL+SHIFT podczas przeciągania elementu (utworzenie skrótu do zaznaczonego elementu)
Klawisz F2 (zmiana nazwy zaznaczonego elementu)
CTRL+STRZAŁKA W PRAWO (przeniesienie punktu wstawiania na początek następnego wyrazu)
CTRL+STRZAŁKA W LEWO (przeniesienie punktu wstawiania na początek poprzedniego wyrazu)
CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ (przeniesienie punktu wstawiania na początek następnego akapitu)
CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ (przeniesienie punktu wstawiania na początek poprzedniego akapitu)
CTRL+SHIFT i dowolny klawisz ze strzałką (wyróżnienie bloku tekstu)
SHIFT i dowolny klawisz ze strzałką (zaznaczenie wielu elementów w oknie lub na pulpicie, albo zaznaczenie tekstu w dokumencie)
CTRL+A (zaznaczenie wszystkiego)
Klawisz F3 (wyszukiwanie pliku lub folderu)
ALT+ENTER (wyświetlenie właściwości zaznaczonego elementu)
ALT+F4 (zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie aktywnego programu)
ALT+ENTER (wyświetlenie właściwości zaznaczonego obiektu)
ALT+SPACJA (wyświetlenie menu skrótów aktywnego okna)
CTRL+F4 (zamknięcie aktywnego dokumentu w programach, które umożliwiają otwieranie wielu dokumentów w tym samym czasie)
ALT+TAB (przełączanie między otwartymi elementami)
ALT+ESC (cykliczne przełączanie między elementami w kolejności, w jakiej były otwierane)
Klawisz F6 (cykliczne przełączanie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie)
Klawisz F4 (rozwinięcie listy paska adresów w oknie Mój komputer lub Eksploratorze Windows)
SHIFT+F10 (wyświetlenie menu skrótów zaznaczonego elementu)
ALT+SPACJA (wyświetlenie menu systemowego aktywnego okna)
CTRL+ESC (wyświetlenie menu Start)
ALT+podkreślona litera w nazwie menu (rozwinięcie odpowiedniego menu)
Podkreślona litera w nazwie polecenia w otwartym menu (wykonanie odpowiedniego polecenia)
Klawisz F10 (aktywacja paska menu w aktywnym programie)
STRZAŁKA W PRAWO (otwarcie kolejnego menu (na prawo) albo otwarcie podmenu)
STRZAŁKA W LEWO (otwarcie kolejnego menu (na lewo) albo zamknięcie podmenu)
Klawisz F5 (aktualizacja aktywnego okna)
BACKSPACE (wyświetlenie zawartości nadrzędnego folderu w oknie Mój komputer lub Eksploratora Windows)
ESC (anulowanie bieżącego zadania)
SHIFT podczas wkładania dysku CD do stacji CD-ROM (zapobieżenie automatycznemu odtworzeniu dysku CD-ROM)
Skróty klawiaturowe okien dialogowych
CTRL+TAB (przejście naprzód między kartami)
CTRL+SHIFT+TAB (przejście wstecz między kartami)
TAB (przejście naprzód między opcjami)
SHIFT+TAB (przejście wstecz między opcjami)
ALT+podkreślona litera (wykonanie odpowiedniego polecenia lub zaznaczenie odpowiedniej opcji)
ENTER (wykonanie polecenia wywoływanego przez aktywną opcję lub aktywny przycisk)
SPACJA (zaznaczenie lub wyczyszczenie aktywnego pola wyboru)
Klawisze ze strzałkami (zaznaczenie przycisku, jeżeli aktywna jest grupa przycisków opcji)
Klawisz F1 (wyświetlenie pomocy)
Klawisz F4 (wyświetlenie pozycji na aktywnej liście)
BACKSPACE (otwarcie folderu nadrzędnego, jeżeli w oknie dialogowym Zapisz jako lub Otwórz jest zaznaczony folder)
Skróty klawiatur Microsoft Natural Keyboard
Logo systemu Windows (wyświetlenie lub ukrycie menu Start)
Logo systemu Windows+BREAK (wyświetlenie okna dialogowego Właściwości systemu)
Logo systemu Windows+D (wyświetlenie pulpitu)
Logo systemu Windows+M (zminimalizowanie wszystkich okien)
Logo systemu Windows+SHIFT+M (przywrócenie wszystkich zminimalizowanych okien)
Logo systemu Windows+E (otwarcie okna Mój komputer)
Logo systemu Windows+F (wyszukiwanie pliku lub folderu)
CTRL+Logo systemu Windows+F (wyszukiwanie komputerów)
Logo systemu Windows+F1 (wyświetlenie Pomocy systemu Windows)
Logo systemu Windows+ L (zablokowanie klawiatury)
Logo systemu Windows+R (otwarcie okna dialogowego Uruchamianie)
Logo systemu Windows+U (otwarcie Menedżera narzędzi)
Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu
Prawy SHIFT przez osiem sekund (włączenie lub wyłączenie funkcji KlawiszeFiltru)
Lewy ALT+lewy SHIFT+PRINT SCREEN (włączenie lub wyłączenie funkcji WysokiKontrast)
Lewy ALT+lewy SHIFT+NUM LOCK (włączenie lub wyłączenie funkcji KlawiszeMyszy)
SHIFT pięciokrotnie (włączenie lub wyłączenie funkcji KlawiszeTrwałe)
NUM LOCK przez pięć sekund (włączenie lub wyłączenie funkcji KlawiszePrzełączające)
Logo systemu Windows+U (otwarcie Menedżera narzędzi)
Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows
END (wyświetlenie dolnej części zawartości aktywnego okna)
HOME (wyświetlenie górnej części zawartości aktywnego okna)
NUM LOCK+Gwiazdka (*) (wyświetlenie wszystkich podfolderów zaznaczonego folderu)
NUM LOCK+Znak plus (+) (wyświetlenie zawartości zaznaczonego folderu)
NUM LOCK+Znak minus (-) (zwinięcie zaznaczonego folderu)
STRZAŁKA W LEWO (zwinięcie aktualnie zaznaczonej pozycji, jeżeli jest rozwinięta, albo zaznaczenie folderu nadrzędnego)
STRZAŁKA W PRAWO (rozwinięcie aktualnie zaznaczonej pozycji, jeżeli są zwinięta, albo zaznaczenie pierwszego podfolderu)
Skróty klawiaturowe Tablicy znaków
Po dwukrotnym kliknięciu znaku w tablicy można przemieszczać się po jej obszarze, stosując następujące skróty klawiaturowe:
STRZAŁKA W PRAWO (przejście w prawo lub na początek kolejnego wiersza)
STRZAŁKA W LEWO (przejście w lewo lub na koniec poprzedniego wiersza)
STRZAŁKA W GÓRĘ (przejście w górę o jeden wiersz)
STRZAŁKA W DÓŁ (przejście w dół o jeden wiersz)
PAGE UP (przejście w górę o całą zawartość ekranu)
PAGE DOWN (przejście w dół o całą zawartość ekranu)
HOME (przejście na początek wiersza)
END (przejście na koniec wiersza)
CTRL+HOME (przejście do pierwszego znaku)
CTRL+END (przejście do ostatniego znaku)
SPACJA (przełączenie między trybem powiększenia a normalnym po zaznaczeniu znaku)
Skróty klawiaturowe głównego okna konsoli Microsoft Management Console (MMC)
CTRL+O (otwarcie zapisanej konsoli)
CTRL+N (otwarcie nowej konsoli)
CTRL+S (zapisanie otwartej konsoli)
CTRL+M (dodanie lub usunięcie pozycji konsoli)
CTRL+W (otwarcie nowego okna)
Klawisz F5 (aktualizacja zawartości wszystkich okien konsoli)
ALT+SPACJA (wyświetlenie menu okna MMC)
ALT+F4 (zamknięcie konsoli)
ALT+A (rozwinięcie menu Akcja)
ALT+V (rozwinięcie menu Widok)
ALT+F (rozwinięcie menu Plik)
ALT+O (rozwinięcie menu Ulubione)
Skróty klawiaturowe okna konsoli MMC
CTRL+P (wydrukowanie bieżącej strony lub aktywnego okienka)
ALT+Znak minus (-) (wyświetlenie menu aktywnego okna konsoli)
SHIFT+F10 (wyświetlenie menu skrótów Akcja dla zaznaczonej pozycji)
Klawisz F1 (otwarcie tematu Pomocy poświęconego zaznaczonej pozycji, jeżeli taki istnieje)
Klawisz F5 (aktualizacja zawartości wszystkich okien konsoli)
CTRL+F10 (maksymalizacja aktywnego okna konsoli)
CTRL+F5 (przywrócenie aktywnego okna konsoli)
ALT+ENTER (wyświetlenie okna dialogowego Właściwości zaznaczonej pozycji, jeżeli istnieje)
Klawisz F2 (zmiana nazwy zaznaczonej pozycji)
CTRL+F4 (zamknięcie aktywnego okna konsoli; jeżeli w konsoli jest tylko jedno okno, następuje zamknięcie konsoli)
Nawigacja w połączeniu Remote Desktop Connection
CTRL+ALT+END (otwarcie okna dialogowego Zabezpieczenia systemu Microsoft Windows NT)
ALT+PAGE UP (przełączanie między programami od lewej do prawej)
ALT+PAGE DOWN (przełączanie między programami od prawej do lewej)
ALT+INSERT (cykliczne przełączanie między programami w kolejności ostatniego użycia)
ALT+HOME (wyświetlenie menu Start)
CTRL+ALT+BREAK (przełączanie widoku komputera klienckiego między oknem a pełnym ekranem)
ALT+DELETE (wyświetlenie menu systemu Windows)
CTRL+ALT+Znak minus (-) (umieszczenie migawki aktywnego okna klienta w schowku serwera terminali i udostępnienie tej samej funkcji przez naciśnięcie klawisza PRINT SCREEN na komputerze lokalnym)
CTRL+ALT+Znak plus (+) (umieszczenie migawki całego obszaru okna klienta w schowku serwera terminali i udostępnienie tej samej funkcji przez naciśnięcie kombinacji ALT+PRINT SCREEN na komputerze lokalnym)
Nawigacja w programie Microsoft Internet Explorer
CTRL+B (otwarcie okna dialogowego Organizowanie ulubionych)
CTRL+E (otwarcie paska Wyszukaj)
CTRL+F (uruchomienie narzędzia Znajdowanie)
CTRL+H (otwarcie paska Historia)
CTRL+I (otwarcie paska Ulubione)
CTRL+L (otwarcie okna dialogowego Otwieranie)
CTRL+N (uruchomienie kolejnej instancji przeglądarki z tym samym adresem sieci Web)
CTRL+O (otwarcie okna dialogowego Otwieranie podobnie jak w przypadku kombinacji CTRL+L)
CTRL+P (otwarcie okna dialogowego Drukowanie)
CTRL+R (odświeżenie bieżącej strony sieci Web)
CTRL+W (zamknięcie bieżącego okna)
Inne informacje
Jeżeli w Opcjach ułatwień dostępu włączono funkcję KlawiszeTrwałe, niektóre skróty klawiaturowe mogą nie działać.
Niektóre skróty klienta usług terminalowych, podobne do skrótów używanych w Zdalnym udostępnianiu pulpitu, są niedostępne podczas korzystania z Pomocy zdalnej w systemie Windows XP Home Edition

źródło:winforum.pl


Ktoś ci pomógł postaw mu piwko :zdrowko:

Nie pomagam przez PW i e-mail :[

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości